Levende Talen (VLLT)
De vereniging Leraren Levende Talen is al meer dan 100 jaar een beroepsvereniging van talendocenten. De vereniging zet zich in voor de bevordering en ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland in brede zin. Als je lid bent van Levende Talen ben je automatisch aangesloten bij een vakbond. contact

Het bezoekadres van de VLLT is:
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE  UTRECHT
tel.: 030 - 205 99 78

De sectie Frans van Levende Talen
De sectie Frans is een van de secties van de VLLT. Zij behartigt binnen deze vereniging de belangen van de docenten Frans en heeft de opdracht gegeven voor het opzetten van deze site.

LEDENWERFACTIE OKTOBER 2023
De sectie Frans heeft deze maand een speciale actie. Wie nu lid wordt t/m 31 december 2024, krijgt een korting op de contributie.
Het bedrag dat binnen deze actie van u gevraagd wordt, kunt u vinden in onderstaande tabel:
Ledenwerfactie 2023 11

Om lid te worden van Levende Talen gaat u naar deze pagina en daar klikt u op de tab 'Lid worden'.

Wat biedt de sectie Frans docenten?
• informatie over het vak Frans en MVT-onderwijs, in onze tijdschriften, in onze nieuwsbrief en op www.franszelfsprekend.nl
• korting op verschillende studiedagen, ideeëndagen en congressen bijvoordeeld een korting of boekenbon bij het Congres Frans)
• een ontmoetingsplek en platform voor docenten Frans, bijvoorbeeld door middel van Examenbesprekingen en een Examenforum
• acties om de positie van het Frans in het Nederlandse onderwijs te waarborgen
• het lidmaatschap van een vakbond die u kan helpen als er rechtspositionele problemen zijn op uw school
• Levende Talen Magazine, 8 keer per jaar vol actuele ontwikkelingen
• Levende Talen Tijdschrift, 4 keer per jaar met interessante wetenschappelijke artikelen

Wat biedt de sectie Frans leerlingen?
• diverse concours
• de penning Meilleur élève au bac de français
• activiteiten op de Dag van de Franse Taal

Waarom lid worden van de sectie Frans, en hoe?

 

"Om mijn repertoire uit te breiden en deskundigheid te vergroten op het gebied van vreemde talendidactiek."

 

"Om gezamenlijk actie te ondernemen voor behoud van het vak."

 

Folder SBF Suzan

 

Als je op deze foto klikt, download je een pdf-document met argumenten voor het lidmaatschap van de sectie Frans van Levende Talen. Ga naar deze pagina om lid te worden.