De Nederlands-Franse handelsbetrekkingen kunnen met een omzet van 40 miljard euro per jaar als zeer dynamisch omschreven worden. De goederenstroom tussen Frankrijk en Nederland is intensief en wordt vooral gekenmerkt door wederzijdse aanvulling. Meer dan 17.000 bedrijven, waaronder veel mkb, exporteren met succes uiteenlopende producten als voedingsmiddelen, industriële en kapitaalgoederen, consumptiegoederen en dienstverlening. Nederland is de zevende afzetmarkt voor de Franse export. Frankrijk exporteert in totaal voor 14,3 miljard euro naar Nederland en importeert voor 26,2 miljard euro uit Nederland.

Bijna 400 in Nederland gevestigde dochterondernemingen van Franse bedrijven produceren goederen en

bieden dienstverlening voor de Nederlandse markt en vaak ook daarbuiten. Belangrijke Franse bedrijven die in Nederland opereren zijn bijvoorbeeld de partner van KLM, Air France, Atos Origin, Cap Gemini, Saint-Gobain, Sodexho, Sita, Accor, Thales, Crédit Lyonnais, Novotel, L'Oréal, Péchiney, TotalElf, Michelin en Renault.

Voor meer informatie over Franse bedrijven in Nederland kun je terecht bij de Franse Kamer van Koophandel in Nederland en Business France.

Trophée du commerce France-Pays-Bas

Deze prijs is voor het eerst uitgereikt in 2012. Kijk hier waarom Michelin heeft gewonnen.

Ook in 2013 werd deze prijs voor het meest innovatieve product uitgereikt, ditmaal aan Délifrance voor haar Crois'sandwich. Kijk hier voor de overige winnaars.

Croissandwich

Vanaf 2014 gaat de aandacht bij deze prijzen niet zozeer naar een specifiek product maar naar het bedrijf als geheel. De winnaars van 2016 staan hier.