In 2006 deed het Britse CILT (National Centre for Languages) onderzoek naar talenkennis in het midden- en kleinbedrijf en de eventuele invloed hiervan op de commerciële resultaten. Dit leidde tot het ELAN-project (Effects on the European economy of shortages of foreign language).

Meertaligheid en concurrentievermogen van bedrijven
Volgens het ELAN-rapport is marktverlies voor een aanzienlijk deel te wijten aan een gebrek aan talige competenties. Op basis van een steekproef onder 2000 bedrijven was de schatting dat 11% van het exporterend mkb (195 bedrijven) niet in staat is commerciële kansen te benutten vanwege een gebrekkige communicatie.
Het onderzoek ziet een duidelijk verband tussen beheersing van talen en het succes van exportactiviteiten. Het onderscheidt daarbij drie onderdelen van taalbeleid, die een positieve invloed blijken te hebben op de exportresultaten: 1) een strategische aanpak met betrekking tot meertalige communicatie, 2) de werving van 'native speakers' en personeel met kennis van vreemde talen en het inschakelen van tolken en vertalers, en 3) het aanpassen van websites aan de taal van het land waarmee handel gedreven wordt. Een bewust gevoerd taalbeleid bij het exporterend mkb zou dus een aanzienlijk impact op de hele Europese economie hebben.
Uit genoemde steekproef blijkt dat 46 % van de bedrijven bereid is binnen 3 jaar nieuwe exportmarkten te betreden. Verwacht wordt dan ook dat tenminste 50 % van de bedrijven binnen 3 jaar meer behoefte zal hebben aan talenkennis. Daardoor zal er ook een groeiende behoefte zijn aan interculturele competenties. Desgevraagd werden de conclusies van het onderzoek positief beoordeeld door de directies van de betreffende bedrijven. 50 % van hen gaf aan dat ze dergelijke strategieën al toepassen. Ook werden ervaringen op buitenlandse markten beoordeeld als positief voor kennis van taal en cultuur. De resultaten van het onderzoek bevestigen de fundamentele rol die het Engels speelt bij het bereiken van exportmarkten. Desondanks werd vastgesteld dat de situatie veel complexer is dan aanvankelijk werd gedacht. Engels is een wereldtaal, we moeten niet vergeten dat Russisch bijvoorbeeld veel gebruikt wordt in

Oost-Europa, net zoals Duits en Pools. En Frans dient in grote delen van Afrika als handelstaal, net zoals  Spaans in Latijns Amerika. De duurzaamheid van commerciële relaties is afhankelijk van het ontwikkelen en managen van de betrekkingen. En daarvoor is goede kennis van de taal en de cultuur van het betrokken land van essentieel belang.

De situatie in Nederland
In Nederland zijn werkgevers steeds vaker op zoek naar mensen die meerdere talen beheersen. Bij vacatures wordt aangegeven welke talen een vereiste zijn voor de baan in kwestie, en welke daarnaast nog gewenst zijn. Nederlanders staan bekend om hun kennis van vreemde talen, maar dit blijkt voor een groot deel op zelfoverschatting te berusten. Daarnaast is Nederland, volgens professor Jansen, hoogleraar bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit (RU) Nijmegen, doorgeslagen in het idee dat het genoeg is om naast het Nederlands het Engels te beheersen. De belangstelling om een tweede vreemde taal te leren is klein. "Ik vind het zorgelijk dat de belangstelling voor Frans en Duits dramatisch afneemt." "Wij denken dat kennis van het Engels voldoende is, maar de actieradius van die taal is beperkt", (Transfer, Nuffic, juli 2007) aldus Gerard Westhoff, emeritus hoogleraar Didactiek van de Moderne Talen aan de Universiteit Utrecht. Het bedrijfsleven zit te springen om mensen die hun talen spreken. Volgens Jansen "waarschuwt de Federatie voor de Nederlandse Exporteurs (Fenedex) al jaren dat Nederlandse bedrijven jaarlijks miljarden mislopen doordat medewerkers onvoldoende Duits of Frans spreken". In het Activiteitenrapport van 2007 stelt Fenedex zelfs dat "85 % van de directies van Nederlandse bedrijven kennis moet hebben van een buitenlandse taal om effectief te handelen bij export uit Nederland". Al in de Activiteitenrapporten van 2005 en 2006 van Fenedex was de verwachting dat de groei van de Nederlandse export door onvoldoende talenkennis zou stagneren. Nederland moet dus pro-actief zijn op taalgebied.
Het ELAN-onderzoek kun je bekijken in het Engels en  in het Frans.

Een vergelijking van im- en exportcijfers voor de verschillende taalgebieden staat hier.

Waarom deze site?

Welkom op franszelfsprekend.nl! De site die het belang van het Frans aantoont.

 

Waarom zou je als scholier of student voor Frans kiezen? Wat is de meerwaarde van het Frans voor mensen die al werken?

 

Kijk en luister naar de interviews met Nederlanders die vertellen hoe belangrijk het Frans voor ze is. Frans is makkelijker en dichterbij dan je zou denken. Ben je overtuigd en wil je verder?

 

Kijk dan hoe en waar je aan de slag kunt om je Frans te verbeteren. Voor 'l'art de vivre à la française' maar ook voor 'faire des affaires' in één van de vele Franstalige landen.

 

Un jour vous direz: "Oui, je parle français aussi!"