7 goede redenen voor Frans in het po
Je zou zeggen dat het belang van onderwijs van de Franse taal voor iedereen duidelijk is: Frans is niet alleen een heel mooie taal (de taal van de liefde), maar het is ook een buurtaal, de vijfde wereldtaal die op alle continenten gesproken wordt en één van de officiële talen in veel internationale organisaties. Redenen genoeg om al vroeg te beginnen met het leren van deze belangrijke taal. Toch krijgen we regelmatig de vraag: ‘Waarom zou je Frans geven op de basisschool?”

Medaille1. Speciaal
De docenten van ons Platform merken dat veel van hun leerlingen in het primair onderwijs trots zijn dat ze al een beetje Frans kunnen spreken en verstaan. Dat kunnen de meeste leeftijdgenootjes nog niet! Voor de schoolleiding biedt het opnemen van Frans als extra-curriculair vak ook vaak iets extra’s: je kunt je ermee onderscheiden en voor ouders van toekomstige leerlingen kan het een doorslaggevende factor zijn te kiezen voor de school.

Superman2. Vol zelfvertrouwen naar het VO
Door leerlingen op de basisschool alvast spelenderwijs kennis te laten maken met de Franse taal, krijgen ze plezier in het leren van Frans. Ze merken dat Frans leren leuk is en ontwikkelen ‘spreekdurf’. Zo beginnen kinderen dus gemotiveerd en met meer zelfvertrouwen aan het vak Frans in de brugklas.

 

Boeken3. Frans leren is Nederlands leren
Abonnement, medaille, spionage, enquête, gourmetten, parachute, tondeuse: bijna 70% van de leenwoorden in het Nederlands is van Romaanse oorsprong (afkomstig uit het Frans en Latijn). Behalve voorbereiding op het voortgezet onderwijs, biedt Frans dus ook ondersteuning bij het aanleren van Franse leenwoorden in groep 7 en 8.

Kubus4. Leren leren
Frans leren is leuk en verrijkend voor álle kinderen. In een paar lessen kunnen basisschool-leerlingen makkelijk zo’n 50 nieuwe woorden leren, zoals groeten, zich voorstellen en de getallen van 1-20. Daarnaast biedt Frans de mogelijkheid om te ‘leren leren’, juist omdat Frans uit een andere taalfamilie komt dan het Nederlands, Engels of Duits. Je kunt kinderen in groep 7 en 8 bijvoorbeeld leerstrategieën aanbieden, waar ze veel aan kunnen hebben op de middelbare school (ook bij andere talen). Denk aan verschillende manieren om woordjes te leren, een mindmap maken of aan het plannen van huiswerk.

Fleur de lys5. “Ieck ben konijn van Olland”
Nederland heeft een Franse Tijd gekend. De broer van keizer Napoleon Bonaparte, Lodewijk Napoleon, was in de jaren 1806 tot 1810 koning van het Koninkrijk Holland. Zijn uitspraak “Ieck ben konijn van Olland” is legendarisch. Wist je dat deze koning verantwoordelijk is geweest voor de invoering van verplicht en toegankelijk onderwijs, het Burgerlijk Wetboek en voor de oprichting van het Koninklijk Museum (nu: Rijksmuseum)? Kennismaken met de Franse taal is kennismaken met de Nederlandse geschiedenis.

Wereld6. Wereldburgerschap
Kennismaken met een taal, is kennismaken met een cultuur. Omdat kinderen in Nederland vooral veel films, muziek en games uit Anglo-Amerikaanse landen tot zich nemen, is het interessant ook eens kennis te maken met niet-Anglo-Amerikaanse cultuur. Denk eens aan het joie de vivre van de Fransen, tradities en etiquette, gastronomie, kunst, literatuur, mode en architectuur. Daarbij komt nog, dat wanneer je Frans kunt spreken, de wereld aan je voeten ligt: de wereld van de francophonie is veel groter dan alleen Frankrijk! Ongeveer de helft van alle mensen die Frans als moedertaal heeft, woont in Afrika. En dat continent is booming. Kennismaken met de Franse taal is kennismaken met heel veel andere landen en culturen. Een mooi staaltje wereldburgerschap!

Hart7. Taal van het hart
Tenslotte, uit ervaring weten we dat veel kinderen die Frans op de basisschool hebben gehad, het vak later ook als keuzevak kiezen in de bovenbouw van het VO. Gezien de argumenten die hiervoor genoemd zijn, zullen ze daar hun leven lang profijt van hebben. Zij zullen in staat zijn met Franstalige mensen – overal ter wereld – te spreken in hun moedertaal. Je kent vast de bekende uitspraak: “Als je met iemand praat in een taal die hij begrijpt, bereikt jouw boodschap zijn hoofd. Als je met iemand in z’n moedertaal praat, bereikt jouw boodschap zijn hart.”

Ben je ook enthousiast en wil je gelijk beginnen met een paar lessen Frans op de basisschool? Kijk eens bij ons gratis lesmateriaal voor kinderen van 4-12 jaar! (zie kopje ‘Lesmateriaal’ in linkerkolom).

Vroeg Frans

img waarom lid worden kol4 1

 

Platform Vroeg Frans

 

DeFranseJuf Logo V2 header