Le français voyage 2017-2018

Le francais voyageOntvang een jonge en enthousiaste taalassistent Frans een dag op je school en laat aan je leerlingen zien dat ze al heel veel met Frans kunnen doen.
Le français voyage is een succesvol initiatief van de Table ronde pour le français dat in het schooljaar 2017-2018 voor de 6e keer zal plaatsvinden. Alle middelbare scholen in Nederland kunnen een eendaags bezoek krijgen van een taalassistent uit Frankrijk die, onder toezicht van de docent Frans, een heel lesuur leuke activiteiten met tweede- en derdejaars leerlingen onderneemt. Uiteraard alles in de doeltaal.
Lees hier meer.

Aanmelden via de site dient te geschieden vóór 30 juni 2017.


Op 15 maart vond in Gouda de finale plaats van de vijfde editie van Le français voyage. Tot die finale waren vertegenwoordigers van 11 scholen doorgedrongen.

LFV2016 17Gouda132

De tweede prijs ging naar het Stedelijk Lyceum uit Enschede,

LFV2016 17Gouda104

en de eerste prijs ging naar CSG Jan Arentsz in Alkmaar.

LFV2016 17Gouda107

.

Twee keer een Franse taalassistent in de klas ontvangen en deelnemen aan het concours lfv?     Een creatieve uitdaging om het Frans te gebruiken!

Ook in het komend schooljaar gaat Le français voyage weer op tournée. Er zijn echter belangrijke verschillen inhoudelijk en wat betreft de organisatie tussen lfv4 en lfv5.

Dankzij waardevolle feedback van docenten en van de twee taalassistenten van lfv4 zullen we de 5de editie kwalitatief verbeteren. Daar het programma lfv5 slechts de beschikking heeft over één taalassistent volgend jaar, moeten wij het aantal deelnemende scholen tot 12 beperken. Het project richt zich dit jaar alleen op leerlingen in de derde klas van het VMBO-T, Havo en VWO.

Alle informatie over lfv5 vindt u hier . Het inschrijfformulier bevindt zich hier.

Stuur uw inschrijvingsformulier vóór 12 juli 2016 op. Formulieren die later worden ingezonden zullen niet in behandeling worden genomen. Uiterlijk 14 juli hoort u van ons per mail of uw school geselecteerd is of niet voor de lfv5.

Dis-moi 10 mots

Tijdens de week van de francophonie wordt altijd aandacht geschonken aan tien bijzondere woorden in de Franse taal. Dat zijn in het schooljaar 2016 - 2017 woorden uit de informatika: avatar, canular, favori(te), émoticône, héberger, nomade, fureteur/fureteuse, pirate, nuage en télésnober. Kijk hier voor meer informatie.

Dismoidixmots