Concours profielwerk-stukken Frans 2018

Ook in 2018 organiseert het sectiebestuur Frans een profielwerkstukkenwedstrijd. Docenten die vinden dat een van hun leerlingen een bijzonder profielwerkstuk heeft geschreven kunnen dat opsturen naar een jury die elk jaar een winnaar voor havo en een voor vwo aanwijst. Voor de winnaars worden mooie prijzen beschikbaar gesteld.
Het profielwerkstuk dient betrekking te hebben op de francofone wereld. De Franse taal en/of cultuur dienen centraal te staan. Dat moet ook uit de gebruikte bronnen blijken.
Bij het complete profielwerkstuk schrijft de leerling een korte synopsis in het Frans en het werkstuk behoort ook voorzien te zijn van een inhoudsopgave en bronnenvermelding.
Om een idee te geven van mogelijke onderwerpen, verwijzen we graag naar deze pagina.
Criteria: originaliteit van onderwerp en opzet, de onderzoeksmatige aanpak, de uitvoering, etc.
Een profielwerkstuk wordt door de docent ingestuurd met een korte aanbeveling waarom dit werkstuk in aanmerking komt voor een prijs. Ook dient vermeld te worden welk cijfer voor het werkstuk is toegekend.
Profielwerkstukken kunnen ingestuurd worden aan het sectiebestuur Frans tot zaterdag 19 mei 2018. Bekendmaking van de winnaar(s) : begin juni 2018. Op deze manier kan een overhandiging van de prijs tijdens de diploma-uitreiking plaatsvinden.


 


Adres:
Voorzitter van de PWS-wedstrijd Frans 2018
Joseph Haydnlaan 49
3533 AB  UTRECHT

De winnaars in 2017 waren:
voor havo een eervolle vermel-ding voorPWS 2017 Manu Lammers
Manu Lammers met We spreken allemaal een beetje Frans - Quelle est l'influence réciproque de la langue française et la langue nérlandaise?
Voor vwo een eervolle vermel-ding voorPWS 2017 Schijndel
Sil van Hek en Pip van der Velden van het Eldecollege met Les attaques terroristes - Les causes et les conséquences des attaques terroristes en Europe
Voor vwo een eerste prijs voor
Laura van der Linde van het Ashram College met Est-ce que les Céfrans kiffent l’argot? - In hoeverre beïnvloedt het gebruik van argot in Franse muziek de dagelijkse spreektaal van Franstaligen?


 

Eerdere winnaars

De eerste prijs voor havo ging in 2016 naar Cas Dashorst & Julian Meijer met de titel Marseille, la métropole du sud. PWS 2016 1

De eerste prijs voor vwo was voor Anne Winkel van het Isendoorn College te Warnsveld voor het werk met de titel Which criteria must a French children's book meet?
PWS 2015 Warnsveld

In 2014 ging voor het vwo één eerste prijs naarPWS 2014 VeenendaalAnna Raaijmakers en Charlotte van Beek van het Rembrandt College in Veenendaal, begeleid door hun docent Joost Hontelez (r).

PWS 2014 Leiden 15a

De andere prijs voor vwo was voor Charlotte Groenendijk, begeleid door haar docent Elise Bouman. Voor havo ging de prijs naar

PWS 2014 Venlo

Renske van den Bongarth en Benoit van den Brand van het Valuascollege in Venlo, begeleid door hun docent Marjo van Soest.