Concours profielwerk-stukken Frans 2017

Ook in 2017 organiseert het sectiebestuur Frans een profielwerkstukkenwedstrijd. Docenten die vinden dat een van hun leerlingen een bijzonder profielwerkstuk heeft geschreven kunnen dat opsturen naar een jury die elk jaar een winnaar voor havo en een voor vwo aanwijst. Voor de winnaars worden mooie prijzen beschikbaar gesteld.
Het profielwerkstuk dient betrekking te hebben op de francofone wereld. De Franse taal en/of cultuur dienen centraal te staan. Dat moet ook uit de gebruikte bronnen blijken.
Bij het complete profielwerkstuk schrijft de leerling een korte synopsis in het Frans en het werkstuk behoort ook voorzien te zijn van een inhoudsopgave en bronnenvermelding.
Om een idee te geven van mogelijke onderwerpen, verwijzen we graag naar deze pagina.
Criteria: originaliteit van onderwerp en opzet, de onderzoeksmatige aanpak, de uitvoering, etc.
Een profielwerkstuk wordt door de docent ingestuurd met een korte aanbeveling waarom dit werkstuk in aanmerking komt voor een prijs. Ook dient vermeld te worden welk cijfer voor het werkstuk is toegekend.
Profielwerkstukken kunnen ingestuurd worden aan het sectiebestuur Frans tot zaterdag 20 mei 2017. Bekendmaking van de winnaar(s) : begin juni 2017. Op deze manier kan een overhandiging van de prijs tijdens de diploma-uitreiking plaatsvinden.


 


Adres:
Voorzitter van de PWS-wedstrijd Frans 2017
Joseph Haydnlaan 49
3533 AB  UTRECHT

 

De winnaars in 2016 waren:
voor havo:
Cas Dashorst & Julian Meijer met de titel Marseille, la métropole du sud en
Elza Milacic met L’Absurde selon Camus
Voor vwo waren dat :
Kejan Beemer met On ne naît pas féministe, on le devient (over Simone de Beauvoir) en
Jing Jing Cai & Sanne van Pampus met Het effect van auditieve input in combinatie met visuele input op tekstbegrip en tekstwaardering
.

De juryrapporten bij deze winnende profielwerkstukken kunt u hier vinden. Het laatste werkstuk is in zijn geheel hier te lezen.

Onderstaande foto is gemaakt tijdens de uitreiking aan Cas Dashorst en Julian Meijer door hun docente Christien ten Dam en de teamleider van de opleiding, de heer Te Lintelo. PWS2016 1
 

Winnaars 2015 en 2014

Een eervolle vermelding voor het havo-pws ging in 2015 naar Nick Kranenborg van Het Stedelijk Lyceum in Enschede, voor het werk met de titel Climatologie en France.

De eerste prijs voor vwo was voor Anne Winkel van het Isendoorn College te Warnsveld voor het werk met de titel Which criteria must a French children's book meet?
PWS 2015 Warnsveld

In 2014 ging voor het vwo één eerste prijs naarPWS 2014 VeenendaalAnna Raaijmakers en Charlotte van Beek van het Rembrandt College in Veenendaal, begeleid door hun docent Joost Hontelez (r).

PWS 2014 Leiden 15a

De andere prijs voor vwo was voor Charlotte Groenendijk, begeleid door haar docent Elise Bouman. Voor havo ging de prijs naar

PWS 2014 Venlo

Renske van den Bongarth en Benoit van den Brand van het Valuascollege in Venlo, begeleid door hun docent Marjo van Soest.